Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Gebruikersinformatie van de Identiteitsprovider of IdP aan de dienstverlener serviceprovider over te dragen
  • Toegang te krijgen tot een account bij de dienstverlenerserviceprovider
  • Specifieke diensten toe te staan bij de dienstverlenerserviceprovider

Wanneer een gebruiker zich aanmeldt bij een Service Provider, stuurt SURFconext een zogehete SAML-assertion naar de Service Provider via de browser van de gebruiker. Deze bevat:

...