Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

urn:mace

urn:schac:attribute-def:schacPersonalUniqueCode

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.14

Multiplicity

multi-value

Data-typeRFC-2141 URN (zie SURFnet registry)

Omschrijving

Het interne studentnummer, medewerkernummer of persoonsnummer van de gebruiker.

Voorbeeldenurn:schac:personalUniqueCode:nl:local:example.edu:employeeid:x12-3456
urn:schac:personalUniqueCode:nl:local:example.nl:studentid:s1234567

Opmerkingen

  • De prefix van de attribuutwaarden wordt door SURFnet geregistreerd op https://wiki.surfnet.nl/x/xoTdAg urn:schac:personalUniqueCode:nl:*
  • Neem s.v.p. contact op met het SURFconext-team als u dit attribuut als IdP of SP wilt inzetten.
  • De primaire toepassing is het matchen van accounts tegen interne administratiesystemen van studenten en medewerkers.

...