Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: link toegevoegd naar blog om toegang te beperken tot een deel van de user-populatie (omdat NL-instellingen laten horen dat ze terughoudend zijn R&S aan te zetten voor de hele instelling)

...

Door als instelling deze categorie te ondersteunen worden alle diensten binnen R&S automatisch beschikbaar gesteld aan (evt alleen een deel van) de gebruikers van jouw instelling.

...

Voor meer achtergrondinformatie over deze attributen, zie Attributen in SURFconext (NL).

Code of Conduct

Om er zeker van de zijn dat de persoonsgegevens die worden uitgewisseld ten behoeve van federatieve authenticatie en autorisatie goed beschermd zijn, is een tweede entity category in het leven geroepen. Deze heet de GÉANT Data Protection Code of Conduct (CoCo), en bevat alleen Service Providers die expliciet hebben verklaard te voldoen aan de (strenge) eisen uit de Europese wet- en regelgeving rond gegevensbescherming. Hiermee garanderen Service Providers dat zij de ontvangen persoonsgegevens (attributen) alleen gebruiken voor het mogelijk maken van federatieve authenticatie en autorisatie en het leveren van de dienst. Bijvoorbeeld: een (wetenschappelijke) wiki heeft een naam en e-mailadres nodig om onderlinge samenwerking mogelijk te maken.

...