Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Ga naar https://metadata.surfconext.nl/idps-metadata.xml
 • Zoek hier op de instelling van je keuze
 • Kijk vervolgens bij SingleSignOnService

  Warning
  titleLet Op!

  Deze IdP-key verandert als de entity-ID van je IdP wijzigt, bijvoorbeeld na een migratie van de software. De oude link zal dan niet meer werken.

SP-connection-ID

De "SP-connection-ID van de SP is iets moeilijker te vinden.

...

Kijk tenslotte bij de code na <saml:Issuer>

...

Image Removed

" moet het EntityID van de gewenste Service Provider zijn. Deze vind je in SURFconext IdP Dashboard. Zoek de betreffende Service Provider op. Je vindt de benodigde entityID (een URL) in het grijs direct onder de naam van de dienst. In het voorbeeld hieronder is het "https://filesender.surf.nl/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/default-sp".

Image Added


Optionele configuratie

Indien de SP hier iets mee kan, kan ook een "&RelayState=" parameter toegevoegd worden met een voor de SP relevante waarde.

...

https://engine.surfconext.nl/authentication/idp/unsolicited-single-sign-on/key:20181213/IdP-key?sp-entity-id=SP-connection-ID

OpenID Connnect

Op het OpenID Connect kun je op dezelfde manier direct een IdP benaderen en de WAYF overslaan. Hiervoor doe je een standaard authorize request, met de extra parameter: idp-single-sign-on met als waarde de IdP-Key. In het voorbeeld van hierboven zou dat er dan zo uit zien:

https://oidc.surfconext.nl/authorize?response_type=code&client_id=https@//clientid_van_client&scope=openid&state=example&redirect_uri=https://redirect.url.van.client/redirect&idp-single-sign-on=ba573f07093978e3852ddef0d2465b84