Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Op de supportpagina's wordt uitgelegd hoe SURFconext werkt en hier staat ook wat je moet doen als je een foutmelding krijgt. Eindgebruikers van SURFconext kunnen contact opnemen met de helpdesk van hun eigen organisatie als ze vragen of problemen hebben.

...