Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kennisnet biedt met Entree een federatie aan voor het primair -onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). SURFnet richt zich met SURFconext op onderwijs en het MBO. Voor enkele MBO-instellingen geldt dat zij onderzoek. De meeste mbo-instellingen hebben naast een koppeling met Entree Federatie , ook een koppeling met SURFconext hebben, omdat zij diensten uit beide federaties wensen te gebruiken.

Om het voor deze MBO's makkelijker te maken, hebben Kennisnet en SURFnet een koppeling gemaakt tussen de twee federaties, voor toegang tot Entree-diensten vanuit SURFconext. Hierdoor kunnen instellingen die zijn aangesloten op SURFconext ook gebruik maken van diensten uit Entree Federatie.

Warning

Let op! Dit betreft een Proof of Concept. Instellingen die zowel diensten uit Entree als uit SURFconext gebruiken, zullen los met beide federaties moeten koppelen.

Proefkoppeling tussen federaties

In het kader van meer samenwerking tussen Entree en SURFconext is er een proefkoppeling tussen beide federaties gemaakt. Deze samenwerking heeft als doel om dienstaanbieders en instellingen in beide federaties op een laagdrempelige wijze met elkaar te kunnen verbinden.

Ondanks de overeenkomsten tussen de federaties (bijvoorbeeld de gebruikte standaard, SAML) zijn er ook verschillen (bijvoorbeeld de benodigde attributen die tussen instellingen en diensten worden uitgewisseld). Deze proefkoppeling bevat daardoor nog een aantal beperkingen. Voor mbo-instellingen die gebruik maken van diensten uit beide federaties is het daarom noodzakelijk om een losse koppeling met beide federaties te onderhouden.

SURFnet en Kennisnet zullen in de loop van 2017 en 2018 verder onderzoeken of het onderhouden of eventueel uitbreiden van de proefkoppeling gewenst is.

Afspraken

SURFnet en Kennisnet hebben hierover afspraken gemaakt en deze vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast heeft Kennisnet een bewerkersovereenkomst getekend, om zorgvuldige en veilige uitwisseling van persoonsgegevens te waarborgen.

Meer info

Benieuwd naar welke partijen zijn aangelokten aangesloten op Entree? Zie daarvoor de website van Kennisnet.

...