Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonPrincipalName
  Globaal unieke identifier voor een gebruiker. Deze identifier dient globaal uniek gemaakt te worden d.m.v. van het toevoegen van de in schacHomeOrganization gebruikte domeinnaam waardoor de vorm ontstaat <lokaal unieke identificatie>@<scope>. Hier is <scope> vaak hetzelfde als de schacHomeOrganization.

 • urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonAffiliation
  Of de gebruiker 'student' of 'employee' is. Meerdere waarden voor één gebruiker zijn mogelijk.
 • urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonScopedAffiliation
  Zelfde waarde als eduPersonAffiliation hierboven, maar dan aangevuld met "@<schacHomeOrganization>". Beide vormen zijn naast elkaar in gebruik.
 • urn:mace:dir:attribute-def:displayName
  Een weergavenaam voor de gebruiker, bijvoorbeeld "Jan de Vries".
 • urn:mace:dir:attribute-def:sn
  De achternaam van een gebruiker (inclusief woorden als 'van', 'de', 'von' etc.) die wordt gebruikt voor personalisatie; dit kan een combinatie zijn van bestaande attributen.
 • urn:mace:dir:attribute-def:givenName
  Voornaam / 'name known by'; combinatie van titel, initialen, en 'name known by' zijn mogelijk.

 • urn:mace:dir:attribute-def:mail
  E-mailadres van de gebruiker.

...