Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Warning
titleVertaling

Let op! Deze pagina is een vertaling van de Engelstalige pagina Attributes in SURFconext . De Engelstalige pagina is het meest up-to-date, en in het geval dat de Nederlandstalige en de Engelstalige pagina elkaar tegenspreken, is de Engelstalige pagina autoritief.

Lees dus bij voorkeur de Engelstalige versie van deze pagina.

 

 

Als een gebruiker inlogt op een Service Provider, stuurt SURFconext een zogenaamde SAML-assertion naar de Service Provider. Deze SAML-assertion bevat een aantal uitspraken over de gebruiker die inlogt, waaronder zijn identiteit en mogelijk een aantal andere attributen (zie het attributenoverzicht hierna).

Note

De SAML2-implementatie van SURFconext voldoet aan het SAML2int profiel.

Op deze pagina leggen we uit welke attributen SURFconext en zijn Identity Providers kunnen bieden voor de diensten.

Table of Contents

Identifiers van een gebruiker

Binnen de SAML-assertion wordt de identiteit van een gebruiker doorgestuurd in de vorm van een NameID-element. Het NameID is gegarandeerd stabiel en onveranderlijk voor een gebruiker (behalve in gevallen van transient identifiers, zie hieronder). Identity Providers moeten een NameID meesturen, maar SURFconext genereert zelf voor elke identiteit een nieuwe NameID. Wij bevelen sterk aan dat Service Providers het NameID gebruiken om gebruikers uniek te identificeren (in plaats van een e-mailadres of andere attributen die kunnen veranderen).

SURFconext kan 2 verschillende typen NameID's genereren:

 • een 'persistent' NameID: Deze bevat een willekeurige unieke code om de gebruiker voor deze Service Provider uniek te identificeren. Deze blijft staan tijdens verschillende sessies van dezelfde gebruiker met dezelfde dienst.
 • een 'transient' NameID: Deze bevat een willekeurige unieke code om de gebruiker voor deze Service Provider uniek te identificeren tijdens de sessie. Wanneer de gebruikerssessie bij SURFconext verloopt en de gebruiker opnieuw inlogt op een dienst, wordt een nieuwe tijdelijke NameID gegenereerd. Persistent en transient identifiers zien er uit als een 40 tekens lange hexadecimale string bijvoorbeeld: 'bd09168cf0c2e675b2def0ade6f50b7d4bb4aaef'. Deze vorm kan echter in de toekomst veranderen.

De 2 ondersteunde NameID-types, respectievelijk voor persistent en transient NameID-aanduidingen, Deze pagina geeft een overzicht van alle SAML2 attributen die SURFconext en hun Identity Providers te bieden hebben. Een attribuut is een kenmerk die een gebruiker beschrijft. Het is een 'naam:waarde' paar. De attributen in de SAML-assertion komen overeen met bepaalde attributen die een serviceprovider nodig heeft om te kunnen werken. In het algemeen zijn ze nodig om:

 • Gebruikersinformatie van de Identiteitsprovider aan de serviceprovider over te dragen
 • Toegang te krijgen tot een account bij de serviceprovider
 • Specifieke diensten toe te staan bij de serviceprovider

Wanneer een gebruiker zich aanmeldt bij een Service Provider, stuurt SURFconext een zogehete SAML-assertion naar de Service Provider via de browser van de gebruiker. Deze bevat:

 • Een User Identifier. Alle diensten krijgen deze en het bestaat uit een configureerbaar Transiënt- of Persistent NameID.
 • Extra attributen. Deze zijn optioneel en verschillen per dienst.


Note

De SAML2-implementatie van SURFconext voldoet aan het SAML2int profiel 0.2.1.

In de header op bovenstaande link staat dat het werk aan saml2int is verhuisd naar Kantara Initiative. SURFconext houdt zich tot nader orde aan de SAML2int-profielversie 0.2.1.

Info

Voordat je je gaat verdiepen in de theoretische zaken op deze pagina, loont het om onze 'best practice' pagina (EN) te lezen. Hier krijg je een introductie tot en hoe attributen het beste gebruikt kunnen worden in SURFconext.


Table of Contents

Anchor
id
id
Identifiers van een gebruiker

De identiteit van een gebruiker wordt doorgestuurd in de vorm van een element wat het NameID heet. Iedere IdP wordt verplicht een NameID mee te sturen. Vanwege privacy genereert SURFconext een nieuwe NameID en plaatst een kopij daarvan in het attribuut eduPersonTargetedID, maar alleen als het NameIID geconfigureerd is als persistent (dus niet indien het als transient is geconfigureerd).

Wij bevelen sterk aan dat Service Providers het NameID of eduPersonTargetedID gebruiken om gebruikers uniek te identificeren. Het NameID is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het e-mailadres, stabiel en zal niet snel veranderen (uitgezonderd het gebruik van 'transient' identifiers). SURFconext genereert een NameID voor iedere nieuwe gebruiker. Deze is uniek voor de gebruiker en specifiek voor een bepaalde SP. Dit zorgt ervoor dat SP's deze informatie niet kan correleren met andere diensten.

Er zijn twee typen NameId's:

 • urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent
  urn:oasis:names:Een persistent NameID bevat een willekeurige en unieke code om de gebruiker voor deze Service Provider te identificeren. Deze blijft blijft hetzelfde over verschillende sessies.
 • urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient

Attributenschema's

SURFconext ondersteunt 2 attributenschema's: het urn:oid schema en het urn:mace schema. Beide brengen dezelfde informatie over. SURFconext voorziet in attributen voor beide schema's als deel van de SAML-assertion. We raden af om beide schema's tegelijk te gebruiken, maar om redenen van legacy biedt SURFconext beide aan.

Attributenoverzicht

SURFconext ondersteunt het vrijgeven van de volgende attributen:

...

Omschrijving 

...

Attribuutnaam

...

S/M

...

Definitie 

...

Data type

...

Voorbeeld 

...

ID

...

(NameID)
urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonTargetedID
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10

...

 

...

eduPerson

...

UTF8 string
(unbounded)

...

bd09168cf0c2e675b2def0ade6f50b7d4bb4aae

...

Surname

...

urn:mace:dir:attribute-def:sn
urn:oid:2.5.4.4

...

 

...

X.520

...

UTF8 string
(unbounded)

...

Vermeegen
?

...

Given name

...

urn:mace:dir:attribute-def:givenName
urn:oid:2.5.4.42

...

 

...

X.520

...

UTF8 string
(unbounded)

...

Mërgim Lukáš
??

...

Common name

...

urn:mace:dir:attribute-def:cn
urn:oid:2.5.4.3

...

 

...

X.520

...

UTF8 String
(unbounded)

...

Prof.dr. Mërgim Lukáš Vermeegen
? ??, PhD.

...

Display name

...

urn:mace:dir:attribute-def:displayName
urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241

...

 

...

RFC2798

...

UTF8 String
(unbounded)

...

Prof.dr. Mërgim L. Vermeegen
? ??, PhD.

...

Email address

...

urn:mace:dir:attribute-def:mail
urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3

...

 

...

RFC4524

...

RFC-5322 address
(max 256 chars)

...

m.l.vermeegen@university.example.org
"very.unusual.@.unusual.com"@example.com
mlv@[IPv6:2001:db8::1234:4321]

...

Organization

...

urn:mace:terena.org:attribute-def:schacHomeOrganization
urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.9

...

 

...

Schac

...

RFC-1035 domain string

...

university.example.org
 

...

Organization Type

...

urn:mace:terena.org:attribute-def:schacHomeOrganizationType
urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.10

...

 

...

Schac

...

RFC-2141 URN
see Schac standard

...

urn:mace:terena.org:schac:homeOrganizationType:int:university
urn:mace:terena.org:schac:homeOrganizationType:es:opi

...

urn:schac:attribute-def:schacPersonalUniqueCode
urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.14

...

Schac

...

Affiliation

...

 • Deze bevat een willekeurige unieke code om de gebruiker voor deze Service Provider uniek te identificeren tijdens een sessie. Wanneer de gebruikerssessie bij SURFconext verloopt en de gebruiker opnieuw aanmeldt op een dienst, wordt een nieuwe tijdelijke, transiente, NameID gegenereerd.

Warning
titleOpmerking

De attributen NameID (indien geconfigureerd als persistent) en eduPersonTargetedID, wat feitelijk een kopie is van het NameID, zijn onveranderlijk maar dit is zo tot op zekere hoogte. In sommige gevallen kan het zijn dat er door een service provider of een identity provider keuzes gemaakt worden die er voor zorgen dat het NameID toch wijzigt. Het NameID, zoals gebruikt in de SAML assertion naar de service provider bij het aanmelden op de dienst, is een samenstelling van de attributen uid, schacHomeOrganization, het Entity ID van de service provider samen met een geheim wat gebruik maakt van een SHA algoritme. Als een instelling of dienstverlener er voor kiest bij een dienst die al in productie is één van deze attributen aan te passen zal het er toe leiden dat SURFconext een nieuw NameID en eduPersonTargetedID gaat genereren. Dit kan tot gevolg hebben dat gebruikers geen toegang meer hebben tot hun profielen bij diensten. Als wij zien dat een instelling dan wel dienstverlener voornemens is één van deze attributen aan te passen zullen wij dit ter sprake brengen en ze wijzen op de gevolgen.

Veranderen van attributen

Als Identity Provider is het belangrijk je te beseffen dat het veranderen van attributen in productie op SURFconext op wat voor manier ook invloed kan hebben op de diensten waar gebruikers toegang toe hebben. Attributen die je aan SURFconext aanbiedt, worden gebruikt om profielen aan te maken, waaraan vaak gegevens worden gekoppeld. Het veranderen van een attribuut kan ongewenste resultaten hebben, zoals gebruikers die geen toegang meer hebben tot hun waardevolle gegevens. Een voorbeeld hiervan is het aanpassen van de manier waarop je (onder andere) het e-mailadres invult. Bijvoorbeeld: het wijzigen van 'student.123456@university.nl' in 'john.doe@university.nl'. Bent je van plan dit te doen of start je een project waar dit het geval is? Neem dan contact met ons op en stuur een e-mail naar support@surfconext.nl.

Links

 • Tabel met attributen die we onze instellingen aanbevelen om vrij te geven https://wiki.surfnet.nl/display/surfconextdev/Vereiste+attributen
 • Profiel pagina https://profile.surfconext.nl/ , laat zien welke attributen er door uw IdP worden doorgegeven aan SURFconext
 • Voor nieuwe IdP's of voor IdP's die hun omgeving upgraden: systeembeheerders worden op enig moment gevraagd de metadata van hun account te delen voor analyses. Ga dan naar deze pagina en klik op de 'Mail to SURFconext' knop. We nemen contact met u op wanneer we de ingediende metadata hebben beoordeeld. Deze pagina toont u ook de gedeelde attributen.

Attributenschema's

Een attributenschema is een abstracte representatie van de karakteristieken van een object, en de relatie tot andere objecten.

SURFconext ondersteunt twee attributen schema's:

 • urn:oid schema (SAML2.0 compliant) 
 • urn schema (SAML1.1 compliant) 

Beiden kunnen worden gebruikt om dezelfde informatie uit te drukken. De uitzondering hierop is het NameID, deze is enkel beschikbaar binnen het urn:oid schema. Standaard geeft SURFconext de attributen door in beide schema's als onderdeel van de assertion. Desalniettemin wordt het door elkaar gebruiken van de schema's afgeraden.

Attributenoverzicht

SURFconext ondersteunt het vrijgeven van de volgende attributen:

Omschrijving

Attribuutnaam

Definitie

Data type

Voorbeeld

ID

(NameID)
urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonTargetedID
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10

eduPerson (1)

UTF8 string
(unbounded)

bd09168cf0c2e675b2def0ade6f50b7d4bb4aae

Surname

urn:mace:dir:attribute-def:sn
urn:oid:2.5.4.4

X.520

UTF8 string
(unbounded)

Vermeegen
孝慈

Given name or first name

urn:mace:dir:attribute-def:givenName
urn:oid:2.5.4.42

X.520

UTF8 string
(unbounded)

Mërgim Lukáš
Þrúður

Common name or Full Name

urn:mace:dir:attribute-def:cn
urn:oid:2.5.4.3

X.520

UTF8 String
(unbounded)

Prof.dr. Mërgim Lukáš Vermeegen
加来 千代, PhD.

Display name

urn:mace:dir:attribute-def:displayName
urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241

RFC2798

UTF8 String
(unbounded)

Prof.dr. Mërgim L. Vermeegen
加来 千代, PhD.

Email address

urn:mace:dir:attribute-def:mail
urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3

RFC4524

RFC-5322 address
(max 256 chars)

m.l.vermeegen@university.example.org
maarten.'t.hart@uniharderwijk.nl 
"very.unusual.@.but valid.nonetheless"@example.com
mlv@[IPv6:2001:db8::1234:4321]

Organization

urn:mace:terena.org:attribute-def:schacHomeOrganization
urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.9

Schac

RFC-1035 domain string

example.nl
something.example.org  

Organization Type

urn:mace:terena.org:attribute-def:schacHomeOrganizationType
urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.10

Schac

RFC-2141 URN
see Schac standard    

urn:mace:terena.org:schac:homeOrganizationType:int:university
urn:mace:terena.org:schac:homeOrganizationType:es:opi

Employee/student number

urn:schac:attribute-def:schacPersonalUniqueCode
urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.14

Schac

RFC-2141 URN
see SURFnet registry 

urn:schac:personalUniqueCode:nl:local:example.edu:employeeid:x12-3456
urn:schac:personalUniqueCode:nl:local:example.nl:studentid:s1234567

Affiliation

urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonAffiliation
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1

eduPerson (1)

Enum type (UTF8 String)

employee, student, faculty, member, affiliate, pre-student
(staff is niet meer in gebruik; library-walk-in, alum zijn niet toegestaan)

Scoped affiliation urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonScopedAffiliation
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9
eduPerson (1)UTF8 String
user@domain

student@uniharderwijk.nl
employee@uniharderwijk.nl

Entitlement

urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonEntitlement
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7

eduPerson (1)

RFC-2141 URN
Multi-valued

Wordt gedefineerd per dienst (zie Standardized values for eduPersonEntitlement)

PrincipalName

urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonPrincipalName
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6

eduPerson (1)

UTF8 String
user@scope

piet.jønsen@example.edu
not.a@vålîd.émail.addreß

isMemberOf

urn:mace:dir:attribute-def:isMemberOf
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.5.1.1

eduMember

RFC-2141 URN
Multi-valued

urn:collab:org:surf.nl
urn:collab:org:clarin.org

uid

urn:mace:dir:attribute-def:uid
urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.1

RFC4519

UTF8 String
(max 256 chars)

s9603145
flåp@example.edu

preferredLanguage

urn:mace:dir:attribute-def:preferredLanguage
urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.39

RFC2798
BCP47

List of BCP47 language tags

nl
nl, en-gb;q=0.8, en;q=0.7

ORCID

urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonORCID

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.16

eduPerson (1)

URL registered

with ORCID.org

http://orcid.org/0000-0002-1825-0097
ECK IDurn:mace:surf.nl:attribute-def:eckidSURF / Edu-KURL zoals gedefinieerd door Edu-K https://ketenid.nl/spv1/eacf3765ad342...cf3a11fe9cab2365f95da3e9965501f7c98e (Attribuut korter gemaakt voor de leesbaarheid)
SURFCRM IDurn:mace:surf.nl:attribute-def:surf-crm-idSURFGUID van de aangesloten instelling zoals in SURF CRMad93daef-0911-e511-80d0-005056956c1a
MS AuthnMethodsReferences

http://schemas.microsoft.com/claims/authnmethodsreferences

MicrosoftURIurn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport
http://schemas.microsoft.com/claims/multipleauthn
Info
titleVerouderde attributen

SURFconext beschouwt de attributen nlEduPersonOrgUnit , nlEduPersonStudyBranch en nlStudielinkNummer als verouderd. Deze worden niet meer toegepast bij nieuw op te voeren IdP's en SP's in SURFconext. Als je al een IdP of SP bij SURFconext hebt geregistreerd die gebruik maakt van deze attributen kunnen deze tot nader order gebruikt worden.

Gedetailleerde beschrijvingen van de attributen

Anchor
id
id
ID

Zie de paragraaf Identifiers van een gebruiker.

Anchor
sn
sn
Surname

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:sn

urn:oid

urn:oid:2.5.4.4

Multiplicity

single-valued

Data typeUTF8 string (unbounded)

Omschrijving

De achternaam van een gebruiker (Inclusief woorden als “van”, “de”, “von” etc.) en wordt gebruikt voor personalisatie; dit kan een combinatie zijn van bestaande attributen.

VoorbeeldVermeegen 
孝慈

OpmerkingAnchor
givenName
givenName
Given name

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:givenName

urn:oid

urn:oid:2.5.4.42

Multiplicity

single-valued

Data typeUTF8 string (unbounded)

Beschrijving

Voornaam / 'name known by'; combinatie van titel, initialen, en 'name known by' zijn mogelijk.

Voorbeeld

Jan Klaassen
Mërgim K. Lukáš
Þrúður

OpmerkingAnchor
cn
cn
Common name

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:cn

urn:oid

urn:oid:2.5.4.3

Multiplicity

multi-valued

Data typeUTF8 string 
(unbounded)

Omschrijving

Volledige naam.

VoorbeeldProf.dr. Mërgim Lukáš Vermeegen 
加来 千代, PhD.
Opmerking

Bijvoorbeeld: een gebruikersnaam in een Engelssprekend land bevat een persoonlijke titel (bijvoorbeeld dhr., mw., professor, mijnheer, Lord), een voornaam, 2e (en verdere) naam, achternaam, kwalificatie van de generatie (als die er is, bijvoorbeeld Jr.) en onderscheidingen en prijzen (als die er zijn; bijvoorbeeld een onderscheiding Commander of the Order of the British Empire, CBE).


Anchor
displayName
displayName
Display name

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:displayName

urn:oid

urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241

Multiplicity

single-valued

Data typeUTF8 string (unbounded)

Omschrijving

Naam zoals weergegeven in applicaties.

VoorbeeldProf.dr. Mërgim Lukáš Vermeegen 
加来 千代, PhD.

Opmerkingen

Mogelijkerwijs kunnen gebruikers zelf invloed hebben op deze waarde. Daarom is deze niet geschikt voor identificatie.


Anchor
mail
mail
Email-adres

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:mail

urn:oid

urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3

Multiplicity

multi-valued

Data typeRFC-5322 address (max 256 chars)
Omschrijving

e-mailadres; syntax in overeenstemming met RFC 5322

Voorbeeldenm.l.vermeegen@university.example.org 
"very.unusual.@.unusual.com"@example.com 
mlv@[IPv6:2001:db8::1234:4321];

Opmerkingen

 • Meerdere e-mailadressen zijn toegestaan. Echter, er is geen evidente strategie voor SP's over hoe hiermee om te gaan (beide gebruiken? één kiezen? de gebruiker vragen er één te kiezen); de SP zal een strategie moeten bedenken die past binnen de context van de applicatie. Als IdP is het, voor de interoperabiliteit, aan te raden om het sturen van meerdere waarden in dit attribuut te vermijden waar mogelijk.
 • Het e-mailadres hoeft niet noodzakelijk het e-mailadres van de gebruiker bij de organisatie te zijn.
 • Gebruik dit attribuut niet om een gebruiker uniek te identificeren. Gebruik daarvoor het NameID.
 • Het e-mailadres van een gebruiker kan na verloop van tijd veranderen, of je kunt een gebruiker toestaan om deze zelf te veranderen. Dit maakt het attribuut ongeschikt voor authenticatie- en autorisatiedoeleinden.


Anchor
uid
uid
uid

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:uid

urn:oid

urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.1

Multiplicity

single-valued (multi-valued in de specificatie, maar in SURFconext is slechts 1 waarde toegestaan)
Data typeUTF8 String (max 256 chars); gebruik van spaties en @-characters wordt afgeraden

Omschrijving

De unieke code voor een persoon, die als inlognaam wordt gebruikt binnen een organisatie.

Voorbeelden

s9603145 
piet 
flåp@example.edu

Opmerkingen

 • Het uid is geen unieke identifier voor gebruikers van SURFconext. Uid-waarden zijn hoogstens uniek voor elke Identity Provider.
 • In het ideale geval is de uid niet alleen een inlognaam/-code, maar ook een identifier die gegarandeerd uniek is binnen een organisatie. Op dit moment is zo’n garantie er echter niet.
 • Gebruik liever het NameID voor unieke identifiers binnen SURFconext dan het uid.
 • Gebruik het eduPersonPrincipalName-attribuut als een door mensen leesbare unieke identifier nodig is.
 • Een uid kan elk unicodeteken bevatten. Bijvoorbeeld: 'org:surfnet.nl:joe von stühl' is een geldig uid.
 • SURFconext vertaalt @-tekens in het uid naar underscores voordat het NameID op basis hiervan gevormd wordt.


Anchor
schacHomeOrganization
schacHomeOrganization
Home organization

urn:mace

urn:mace:terena.org:attribute-def:schacHomeOrganization

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1

.5923.1.1.1.1

 

eduPerson

Enum type (UTF8 String)

employee, student, staff, member (alum, affiliate, faculty, library-walk-in zijn niet toegestaan)

Scoped affiliationurn:mace:dir:attribute-def:eduPersonScopedAffiliation

.25178.1.2.9

Multiplicity

single-valued

Data typeRFC-1035 domain string. Dit MOET een secondary-level domein zijn die in beheer is van de instelling. Bij voorkeur wordt de hoofd-domeinnaam van de instelling gebruikt.

Omschrijving

The user's organization using the organization's domain name; syntax in accordance with RFC 1035.

Voorbeelden

uniharderwijk.nl
example.nl  

Opmerkingen

 • In het verleden stuurde SURFconext ooit de ‘home organization’ in het attribuut urn:oid:1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15
 eduPersonUTF8 String 
user@domainstudent@physics.uniharderwijk.nl
employee@facilities.uniharderwijk.nl

Entitlement

urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonEntitlement
urn:
 • , wat incorrect was. Sinds 2013 is het correcte oid urn:oid:1.3.6.1.4.1.
5923
 • 25178.1.
1
 • 2.
1.7

 

eduPerson

RFC-2141 URN
Multi-valued

to be determined per service (see Standardized values for eduPersonEntitlement)

PrincipalName

urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonPrincipalName
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6

 

eduPerson

UTF8 String
user@domain

not.a@vålîd.émail.addreß
??@aninstitutionname

isMemberOf

urn:mace:dir:attribute-def:isMemberOf
 • 9 in gebruik. Om redenen van compatibiliteit wordt de oude (verkeerde) string ook nog steeds opgestuurd. Deze wordt in 2020 verwijderd.
 • Het is wenselijk dat dit een vaste waarde is die hetzelfde is voor alle gebruikers van de organisatie.
 • Waarden die met dit attribuut overeen moeten komen mogen niet hoofdlettergevoelig zijn, d.w.z. de waarden "uniharderwijk.nl" en "UniHarderwijk.nl" moeten als gelijk worden beschouwd. Om Interoperabiliteitsredenen schrijft SURFconext kleine letters voor, zoals hierboven gespecificeerd.
 • SURFconext slaat in zijn configuratie op welke waarde de instelling gebruikt, om bij te kunnen houden als er afwijkende waarden gestuurd worden.


Anchor
schacHomeOrganizationType
schacHomeOrganizationType
Organization type

urn:mace

urn:mace:terena.org:attribute-def:schacHomeOrganizationType

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1.

5923

25178.1.

5.1.1

 

eduMember

2.10

Multiplicity

single-value

Data typeRFC-2141
URN
Multi-valued

urn:collab:org:surf.nl
urn:collab:org:clarin.org

uid

urn:mace:dir:attribute-def:uid
urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.1

 

RFC4519

UTF8 String
(max 256 chars)

s9603145
flåp@example.edu

preferredLanguage

urn:mace:dir:attribute-def:preferredLanguage
urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.39

 

RFC2798
BCP47

List of BCP47 language tags

nl
nl, en-gb;q=0.8, en;q=0.7

eduPersonTargetedID

urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonTargetedID
URN (Zie Schac standard)

Omschrijving

Naam van het type organisatie zoals gedefinieerd op http://www.terena.org/registry/terena.org/schac/homeOrganizationType
Voorbeeldenurn:mace:terena.org:schac:homeOrganizationType:int:university 
urn:mace:terena.org:schac:homeOrganizationType:es:opi

Opmerkingen


Anchor
schacPersonalUniqueCode
schacPersonalUniqueCode
Employee-student number


...

urn:mace

urn:schac:attribute-def:schacPersonalUniqueCode

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1.

5923

25178.1.

1

2.

1.10

14

 

Multiplicity

eduPerson

UTF8 string
(unbounded)

24d66f51ac1c0b140e617af335b9abb4b8d88a5b

Gedetailleerde beschrijvingen van de attributen

ID

Zie de paragraaf Identifiers van een gebruiker.

Surname

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:sn

urn:oid

urn:oid:2.5.4.4

Multiplicity

single-valued

Beschrijving 

De achternaam van een gebruiker(inclusief woorden als 'van', 'de', 'von' etc.) die wordt gebruikt voor personalisatie; dit kan een combinatie zijn van bestaande attributen.

Opmerkingen 

 

multi-value

Data-typeRFC-2141 URN (zie SURFnet registry)

Omschrijving

Het interne studentnummer, medewerkernummer of persoonsnummer van de gebruiker.

Voorbeeldenurn:schac:personalUniqueCode:nl:local:example.edu:employeeid:x12-3456
urn:schac:personalUniqueCode:nl:local:example.nl:studentid:s1234567

Opmerkingen

 • De prefix van de attribuutwaarden wordt door SURFnet geregistreerd op urn:schac:personalUniqueCode:nl:*
 • Neem s.v.p. contact op met het SURFconext-team als u dit attribuut als IdP of SP wilt inzetten.
 • De primaire toepassing is het matchen van accounts tegen interne administratiesystemen van studenten en medewerkers.

Anchor
eduPersonAffiliation
eduPersonAffiliation
Affiliation

...

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def

:givenName

urn:oid

urn:oid:2.5.4.42

Multiplicity

single-valued

Beschrijving 

Voornaam / 'name known by'; combinatie van titel, initialen, en 'name known by' zijn mogelijk.

Opmerkingen 

 

Common name

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:cn

urn:oid

urn:oid:2.5.4.3

Multiplicity

multi-valued

Beschrijving 

Volledige naam.

Opmerkingen 

Bijvoorbeeld: een gebruikersnaam in een Engelssprekend land bevat een persoonlijke titel (bijvoorbeeld dhr., mw., professor, mijnheer, Lord), een voornaam, 2e (en verdere) naam, achternaam, kwalificatie van de generatie (als die er is, bijvoorbeeld Jr.) en onderscheidingen en prijzen (als die er zijn; bijvoorbeeld een onderscheiding Commander of the Order of the British Empire, CBE).

Display name

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:displayName

urn:oid

urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241

Multiplicity

single-valued

Beschrijving 

Naam zoals weergegeven in applicaties.

Opmerkingen

Gebruikers veranderen dit attribuut normaal gesproken zelf. Daarom is deze niet geschikt voor identificatie.

:eduPersonAffiliation

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1

Multiplicity

multi-valued

Data typeUTF8 String (only the values enumerated below are allowed)

Beschrijving

Geeft de relatie aan tussen de gebruiker en zijn instelling. De volgende waarden zijn toegestaan binnen SURFconext:

 • student — een bij de Instelling ingeschreven student, extraneus of cursist.
 • employee — een persoon met een aanstelling dan wel een arbeidsovereenkomst bij de Instelling.
 • staff — Alle academische staf (wetenschappelijk personeel, of WP) en docenten. (deprecated (verouderd); niet gebruiken in nieuwe gevallen)
 • faculty — Persoon wiens primaire taak onderwijs geven of onderzoek doen is (bij universiteiten vaak aangeduid als WP. Let op, doctoraal studenten mogen ook deze waarde krijgen.)
 • member — Iedereen die tenminste één van de bovenstaande waardes heeft is automatisch ook member.
 • pre-student — een voorinschrijver, die zich bij een instelling heeft ingeschreven om te gaan studeren maar nog niet een volwaardige student is. Zie deze pagina voor meer informatie over de voorwaarden waaronder voorinschrijvers toegang kunnen krijgen tot SURFconext. SURFconext laat voorinschrijvers nooit toe tot SPs zonder voorafgaande toestemming van de dienstverlener.
 • affiliate — een persoon die anderszins in het kader van de taakuitvoering van de Instelling geautoriseerd is om de dienst te gebruiken

Gebruik de bovenstaande voorbeelden om vast te stellen welke waarde een gebruiker krijgt. Indien de definities niet toereikend zijn, gebruik gezond verstand.

VoorbeeldenZie beschrijving

Opmerkingen 

 • Alle gebruikers die als affiliation faculty, employee or student hebben, moeten ook de waarde member hebben.
 • Identity Providers kunnen intern aanvullende waarden gebruiken voor het affiliation-attribuut, zoals alum. Volgens het beleid van SURFconext mogen deze gebruikers geen toegang krijgen tot SURFconext (dit dient de IdP zelf af te dwingen).
 • Een andere waarde die in de eduPerson-standaard worden genoemd is library-walk-in. Deze waarde wordt niet gebruikt in SURFconext.
 • Volgens de eduPerson-standaard zijn de waarden van dit attribuut niet hoofdlettergevoelig. Vanwege compatibiliteit eisen wij in SURFconext echter bovenstaande waarden met kleine letters.
 • Zie REFEDS eduPerson(Scoped)Affiliation usage comparison voor een vergelijk van de waardes in internatiationale conext.

Anchor
eduPersonScopedAffiliation
eduPersonScopedAffiliation
Scoped Affiliation

...

urn:maceurn:mace:dir:attribute-def:
mail
eduPersonScopedAffiliation
urn:oidurn:oid:
0.9.2342.19200300.100
1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.
3
15
Multiplicitymulti-valued

Beschrijving 

e-mailadres; syntax in overeenstemming met RFC 5322.

Opmerkingen 

 • Meerdere e-mailadressen zijn toegestaan.
 • Het e-mailadres hoeft niet noodzakelijk het e-mailadres van de gebruiker bij de organisatie te zijn.
 • Gebruik dit attribuut niet om een gebruiker uniek te identificeren. Gebruik daarvoor het NameID.
 • Het e-mailadres van een gebruiker kan na verloop van tijd veranderen, of je kunt een gebruiker toestaan om deze zelf te veranderen. Dit maakt het attribuut ongeschikt voor authenticatie- en autorisatiedoeleinden.

uid

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:uid

urn:oid

urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.1

Multiplicity

multi-valued

Beschrijving  

De unieke code voor een persoon, die als inlognaam wordt gebruikt binnen een organisatie.

Opmerkingen

 • Het uid is geen unieke identifier voor gebruikers van SURFconext. Uid-waarden zijn hoogstens uniek voor elke Identity Provider.
 • In het ideale geval is de uid niet alleen een inlognaam/-code, maar ook een identifier die gegarandeerd uniek is binnen een organisatie. Op dit moment is zo'n garantie er echter niet.
 • Gebruik liever het NameID voor unieke identifiers binnen SURFconext dan het uid.
 • Gebruik het eduPersonPrincipalName-attribuut als een door mensen leesbare unieke identifier nodig is.
 • Een uid kan elk unicodeteken bevatten. Bijvoorbeeld: 'org:surfnet.nl:joe von stühl' is een geldig uid.
 • SURFconext vertaalt @-tekens in het uid naar underscores. Dit betekent dat uid's niet gegarandeerd uniek zijn.
Data typeUTF8 String of the form affiliation@domain (zie onder)
Beschrijving

Beschrijft de relatie tussen de gebruiker en het domein van zijn thuisorganisatie. Het affiliation-gedeelte moet een van de toegestane waarden van het eduPersonAffiliation attribuut zijn (zie direct hierboven).

De waarde is de rol van de de gebruiker en de algemene domeinnaam van de instelling. Feitelijk kan eduPersonScopedAffiliation dus gedefinieerd worden als: <eduPersonAffiliation> "@" <schacHomeOrganization>. Dit attribuut is net als eduPersonAffiliation meerwaardig.

Het domein-gedeelte moet de schacHomeOrganization van de gebruiker zijn (of een subdomein ervan). 

Voorbeeldenstudent@uniharderwijk.nl
faculty@uniharderwijk.nl
Opmerkingen
 • Dit attribuut is primair een andere manier om de informatie uit eduPersonAffiliation en schacHomeOrganization door te geven. Het wordt aangeraden dit attribuut te voeren naast eduPersonAffliation en schacHomeOrganization, omdat sommige SPs in plaats van die twee losse attributen, dit attribuut vragen.
 • Dit attribuut kan indien gewenst ook gebruikt worden om die rol binnen een faculteit, veld, studie, afdeling waar de gebruiker mee verbonden is te beschrijven. Omdat het attribuut meerwaardig is, kan een gebruiker zowel student bij de ene als medewerker van de andere afdeling zijn.

Anchor
eduPersonEntitlement
eduPersonEntitlement
Entitlements

urn:mace

urn:mace:

terena.org

dir:attribute-def:

schacHomeOrganization

eduPersonEntitlement

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1.

25178

5923.1.1.

2

1.

9

Multiplicity

single-valued

Beschrijving 

De organisatie van de gebruiker gebruikt de domeinnaam van de organisatie; syntax in overeenstemming met RFC 1035. 

Opmerkingen 

In het verleden stuurde SURFconext vaak de 'home organisation' in het attribuut urn:oid:1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15, wat incorrect was. Sinds 2013 is het correcte oid

7

Multiplicity

multi-value

Data typeRFC-2141 URN

Beschrijving

rechten; een URI (URL of URN) die aangeeft welke rechten een gebruiker heeft.

Voorbeelden

urn:mace:terena.org:tcs:personal-admin
urn:x-surfnet:surfdomeinen.nl:role:dnsadmin

Opmerkingen

 • Dit attribuut kan gebruikt worden om rechten, rollen, enzovoort van Identity Providers door te geven aan diensten, zodat ze bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor autorisatie.
 • De Identity Provider bepaalt doorgaans de waarde ervan
 • De waarde dient te voldoen aan een gestandaardiseerd formaat, zie SURFconext entitlement name-spacing policy.


Anchor
eduPersonPrincipalName
eduPersonPrincipalName
Principal name

...

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonPrincipalName

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1

.25178.1.2.9 in gebruik. Om redenen van compatibiliteit wordt de oude (verkeerde) string ook nog steeds opgestuurd. Deze moet niet worden gebruikt in nieuwe implementaties.

Organization type

urn:mace

urn:mace:terena.org:attribute-def:schacHomeOrganizationType

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.10

Multiplicity

single-value

Beschrijving 

Naam van het type organisatie zoals gedefinieerd op http://www.terena.org/registry/terena.org/schac/homeOrganizationType

Opmerkingen 

.1.6

Multiplicity

single-valued

Data type

UTF8 String voor een gebruiker in de vorm user@scope

Beschrijving

Unieke identifier voor een gebruiker 

Voorbeelden piet.jønsen@example.edu
not.a@vålîd.émail.addreß

Opmerkingen

 • Dit is een scoped identifier voor een persoon. Het moet worden weergegeven als user@scope, waarbij de gebruiker een naamgebaseerde identificatiecode voor een persoon is. De scope moet deel uitmaken van het administratief domein van het identiteitssysteem waar de identifier werd aangemaakt en toegewezen. Een IdP kan meerdere scopes hebben, bv. piet@studenthartingcollege.nl of piet@ hartingcollege .nl. Deze Pieten zijn verschillende personen die scopes meekrijgen die geregistreerd zijn door hartingcollege.nl.
 • Het is gebruikelijk om schacHomeOrganization te gebruiken als scope, als er geen andere scopes zijn gedefinieerd.
 • Deze waarde lijkt op een e-mailadres maar wordt NIET gebruikt als e-mailadres. Meestal kan e-mail niet aan dit 'adres' gestuurd worden.
 • Hoewel deze waarde een gebruiker uniek identificeert, is het niet gegarandeerd dat de waarde ervan in alle gevallen vast blijft. Gebruik dit attribuut daarom liever niet om gebruikers uniek te identificeren. Gebruik in plaats daarvan het NameID.
 • Het domein-deel dient een door de instelling gecontroleerd domein te zijn, liefst hetzelfde als of een subdomein van de schacHomeOrganization.
 • SURFconext neemt in zijn configuratie op welk domein-deel gebruikt mag worden door de instelling zodat afwijkende waarden gesignaleerd kunnen worden.


Anchor
isMemberOf
isMemberOf
isMemberOf


urn:mace

urn:

schac

mace:dir:attribute-def:

schacPersonalUniqueCode

isMemberOf

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1.

25178

5923.1.

2

5.1.

14

1

Multiplicity

multi-

value

valued

Data
-
typeRFC-2141
URN (zie SURFnet registry)

Omschrijving

Het interne studentnummer, medewerkernummer of persoonsnummer van de gebruiker.

Voorbeeldenurn:schac:personalUniqueCode:nl:local:example.edu:employeeid:x12-3456
urn:schac:personalUniqueCode:nl:local:example.nl:studentid:s1234567

Opmerkingen

 • De prefix van de attribuutwaarden wordt door SURFnet geregistreerd op https://wiki.surfnet.nl/x/xoTdAg
 • Neem s.v.p. contact op met het SURFconext-team als u dit attribuut als IdP of SP wilt inzetten.
 • De primaire toepassing is het matchen van accounts tegen interne administratiesystemen van studenten en medewerkers.

...

URN 

Beschrijving

Somt de samenwerkende organisaties op waarvan de gebruiker lid is.

Voorbeeld urn:collab:org:surf.nl
Opmerkingen
 • Attribuutwaarden zijn URI’s (URN of URL).
 • De enige waarde die momenteel ondersteund wordt, is urn:collab:org:surf.nl, die aangeeft dat het thuisnetwerk van de gebruiker lid is van SURFnet.
 • In de toekomst kan dit attribuut gebruikt worden om te bepalen of een gebruiker lid is van een samenwerkingsorganisatie.
 • Dit attribuut wordt gegenereerd door SURFconext en is beschikbaar voor SP's. IdP's moeten dit attribuut niet zetten.

Anchor
preferredLanguage
preferredLanguage
Preferred Language

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:

eduPersonAffiliation

preferredLanguage

urn:oid

urn:oid:

1

2.

3

16.

6

840.1.

4

113730.

1

3.

5923.

1.

1.1.1

Multiplicity

multi-valued

Beschrijving

Geeft de relatie aan tussen de gebruiker en zijn thuisnetwerk. De volgende waarden zijn toegestaan:

 • student — student
 • employee — alle werknemers
 • staff — academische staf
 • member — alle studenten en medewerkers

Opmerkingen 

 • Alle gebruikers die als affiliation staff, employee or student hebben, moeten ook de waarde member hebben.
 • Identity Providers kunnen intern aanvullende waarden gebruiken voor het affiliation-attribuut, zoals alumnus of affiliate. Volgens het beleid van SURFconext krijgen die gebruikers geen toegang tot SURFconext.
 • Volgens de eduPerson-standaard zijn de waarden van dit attribuut niet hoofdlettergevoelig. Vanwege compatibiliteit eisen wij in SURFconext echter bovenstaande waarden met kleine letters.

...

39

Multiplicity

single-valued

Data typeRFC2798 BCP47

Beschrijving

Een afkorting van 2 letters voor de voorkeurstaal volgens de ISO 639 codetabel; geen subcodes.

Veerbeelden

nl
en

Opmerkingen

Wordt gebruikt om aan te geven aan welke geschreven of gesproken taal de gebruiker de voorkeur geeft. Dit is nuttig voor internationale correspondentie of mens-computer-interactie. Waarden voor dit attribuuttype MOETEN overeenkomen met de definitie van het 'Accept-Language header field' in RFC 2068, met 1 uitzondering: de waarde ':' moet worden weggelaten.

Anchor
eduPersonTargetedID
eduPersonTargetedID
EduPersonTargetedID


...

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:

eduPersonScopedAffiliation

eduPersonTargetedID

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1.

1466

5923.

115

1.

121

1.1.

15

10

Multiplicity

multi

single-valued

Data typeUTF8
String of the form affiliation@subdomain (zie onder
string (unbounded)
Beschrijving

Beschrijft de relatie tussen de gebruiker en een specifiek (beveiligings) domein van de thuisnetwerk. De waarden bestaan uit een relatie en beveiligings domein, verbonden met een @-teken, b.v. <affiliation@sub.domain.nl>. Op deze manier kan de relatie tussen een gebruiker en het beveiligingsdomain nauwkeurig vastgelegd worden. Zo kan bijvoorbeeld vastgelegd worden dat een gebruiker student is bij de faculteit natuurkunde of een secretaresse werkt voor een bepaalde afdeling van een faculteit.

Het affiliation-gedeelte moet een van de toegestane waarden van het eduPersonAffiliation attribuut zijn (zie boven). Op dit moment zijn dat:

  • student — student
  • employee — alle werknemers
  • staff — academische staf
  • member — alle studenten en medewerkers

Het domein gedeelte moet een subdomein zijn van de schacHomeOrganization van de gebruiker. Dit subdomein hoeft niet in DNS te bestaan. Als bijvoorbeeld de schacHomeOrganization van de gebruiker uniharderwijk.nl is, kan het domein gedeelte van eduPeronScopedAffiliation science.uniharderwijk.nl, physics.science.uniharderwijk.nl, enz. zijn.

 

VoorbeeldenZie bovenOpmerkingen
 • Dit attribuut kan gebruikt worden om de faculteit, veld, studie, afdeling waar de gebruiker mee verbonden is te beschrijven.
 • Omdat het attribuut meerwaardig is, kan een gebruiker zowel student bij de ene als medewerker van de andere afdeling zijn.
 • Er is geen gemeenschappelijk register voor geldige subdomein namen. staff@cs.uniharderwijk.nl zou kunnen aangeven dat een gebruiker lid is van de academische staff van de informatica faculteit van de Universiteit van Harderwijk, terwijl staff@cs.surfnet.nl een medewerker van de "Community Support" afdeling bij SURFnet zou kunnen zijn. Daarom moet voor de interpretatie van dit attribuut altijd overleg plaatsvinden tussen de SP's (consumerende partij) en de uitgevende IdP's (uitgevende partij).

 

Entitlements

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonEntitlement

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7

Multiplicity

multi-value

Beschrijving 

rechten; een URI (URL of URN) die aangeeft welke rechten een gebruiker heeft.

Opmerkingen 

 • Dit attribuut kan gebruikt worden om rechten, rollen, enzovoort van Identity Providers door te geven aan diensten, zodat ze bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor autorisatie.
 • De Identity Provider bepaalt doorgaans de waarde ervan
 • De waarde dient te voldoen aan een gestandaardiseerd formaat.
 • Meer informatie over het entitlement-attribuut is te vinden op een aparte wiki-pagina

Beschrijving 

Het attribuut eduPersonTargetedID is een kopie van de Subject -> NameID (maar alleen als het NameID is geconfigureerd als persistent) welke door SURFconext zelf wordt gegenereerd. Als een Identity Provider de eduPersonTargetedID zelf zet, wordt deze altijd overschreven door SURFconext.

Voorbeeldbd09168cf0c2e675b2def0ade6f50b7d4bb4aae

Opmerkingen 

Dit attribuut is in het leven geroepen omdat de Subject -> NameID zelf geen onderdeel is van de SAML v2.0-respons en dus niet gebruikt kan worden. Als SURFconext de Subject -> NameID expliciet in het attribuut eduPersonTargetedID plaatst, kun je deze wel gebruiken.


Anchor
orcid
orcid
eduPersonOrcid

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonOrcid

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.16

Multiplicity

multi-valued (maar zie onder)

Data type

URL, geregistreerd via ORCID.org

Beschrijving 

Het ORCID is een persistente digitale identifier die de houder onderscheidt van andere onderzoekers. Via integratie in publicatieworkflows leidt dit tot de herkenning van de juiste onderzoeker bij zijn wetenschappelijke activiteiten. Waarden moeten geldige ORCID identifiers zijn in de ORCID-voorkeursrepresentatie als URL, b.v. http://orcid.org/0000-0002-1825-0097

Voorbeelden

http://orcid.org/0000-0002-1825-0097

http://orcid.org/0000-0001-9351-8252

Opmerkingen 

Zie voor achtergrondinformatie over ORCID: https://www.surf.nl/nieuws/2016/02/orcid-nu-beschikbaar-voor-europese-instellingen.html

Het attribuut is in theorie multi-valued, maar in de praktijk lijkt het logisch niet meer dan één waarde mee te geven.


Anchor
eckid
eckid
ECK ID

urn:mace

urn:mace:

dir:attribute-def:eduPersonPrincipalName

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6

Multiplicity

single-valued

Beschrijving 

Unieke identifier voor een gebruiker.  

Opmerkingen

 • Deze waarde lijkt op een e-mailadres. Toch moet ze NIET gebruikt worden als e-mailadres. Meestal kan e-mail niet aan dit 'adres' gestuurd worden.
 • Hoewel deze waarde een gebruiker uniek identificeert, is het niet gegarandeerd dat de waarde ervan in alle gevallen vast blijft. Gebruik dit attribuut daarom niet om gebruikers uniek te identificeren. Gebruik in plaats daarvan het NameID.

...

surf.nl:attribute-def:eckid

urn:oid

-

Multiplicity

single-valued

Data type

URL zoals gespecificeerd door Edu-K, geheel in onderkast

Beschrijving 

Educatieve Content Keten Identifier (ECK ID) is een pseudonieme identificatie voor toegang tot leermaterialen voor primair, secundair en middelbaar beroepsonderwijs.

Examples

https://ketenid.nl/spv1/eacf3765ad342feb5f65c2bf8194b4ccc3d68cec3c01d3c260636747a2b06d092fcc3a8d655bbdc4ae7d815ed005cf3a11fe9cab2365f95da3e9965501f7c98e

Opmerkingen 

Dit attribuut mag alleen gebruikt worden voor “de toegang tot en het gebruik van digitale leermiddelen of het digitaal afnemen van toetsen en examens”.

Voor meer informatie zie https://www.eck-id.nl. Als u deze claiminformatie ophaalt uit een externe bron, zoals een Enterprise Active Directory, LDAP of een Microsoft SQL-server, kunt u aangepaste 'attribute store' definiëren voor het opvragen van de ECK-ID-claim . Lees dit Microsoft blog om meer te weten te komen

Anchor
surfcrmid
surfcrmid
SURF CRM ID

...

urn:mace

urn:mace:

dir

surf.nl:attribute

-def:isMemberOf

-def:surf-crm-id

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1.1076.

5923

20.

1

100.

5

10.

1

50.

1

2

Multiplicity

multi

single-valued

Beschrijving 

Somt de samenwerkende organisaties op waarvan de gebruiker lid is.

Opmerkingen 

 • Attribuutwaarden zijn URI's (URN of URL).
 • De enige waarde die momenteel ondersteund wordt, is urn:collab:org:surf.nl, die aangeeft dat het thuisnetwerk van de gebruiker lid is van SURFnet.
 • In de toekomst kan dit attribuut gebruikt worden om te bepalen of een gebruiker lid is van een samenwerkingsorganisatie.

Preferred Language

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:preferredLanguage

urn:oid

urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.39

Multiplicity

single-valued

Beschrijving 

Een afkorting van 2 letters voor de voorkeurstaal volgens de ISO 639 codetabel; geen subcodes.

Opmerkingen 

Wordt gebruikt om aan te geven aan welke geschreven of gesproken taal de gebruiker de voorkeur geeft. Dit is nuttig voor internationale correspondentie of mens-computer-interactie. Waarden voor dit attribuuttype MOETEN overeenkomen met de definitie van het 'Accept-Language header field' in RFC 2068, met 1 uitzondering: de waarde ':' moet worden weggelaten.

EduPersonTargetedID

urn:mace

urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonTargetedID

urn:oid

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10

Multiplicity

single-valued

Beschrijving 

Het attribuut eduPersonTargetedID is een kopie van de Subject -> NameID welke door SURFconext zelf wordt gezet. Als een Identity Provider de eduPersonTargetedID zelf zet, wordt deze altijd overschreven door SURFconext.

Opmerkingen 

Dit attribuut is in het leven geroepen omdat de Subject -> NameID zelf geen onderdeel is van de SAML v2.0-respons en dus niet gebruikt kan worden. Als SURFconext de Subject -> NameID expliciet in het attribuut eduPersonTargetedID plaatst, kun je deze wel gebruiken.

 

Data type

Microsoft GUID

Beschrijving

Het GUID van de organisatie (aangesloten instelling) waar de idp van de gebruiker toe behoort, zoals gebruikt in het SURF CRM.

Voorbeelden

ad93daef-0911-e511-80d0-005056956c1a

Opmerkingen 

SURF specifiek en alleen te gebruiken voor SURF-eigen SP's die ook een koppeling hebben met het SURF CRM.

Uitsluitend in te zetten na overleg met SURFnet.

Anchor
authnmethodsreferences
authnmethodsreferences
MS AuthnMethodsReferences

Name

http://schemas.microsoft.com/claims/authnmethodsreferences

Multiplicity

multi-valued

Data type

URI

Beschrijving

De AuthnContext-referenties die betrokken zijn geweest bij de authenticatie van de betreffende user.

Voorbeelden

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport
http://schemas.microsoft.com/claims/multipleauthn

Opmerkingen 

 • Uitsluitend in gebruik tussen IdP's en SURFconext; niet beschikbaar voor SP's.
 • Bedoeld om indien Microsoft ADFS gebruikt wordt, de gebruikte MFA-methode aan SURFconext te communiceren. Niet nodig of nuttig indien deze functionaliteit niet gebruikt wordt door de betreffende instelling.
 • Geen andere toepassingen. Voor vergelijkbare maar generieke SAML 2.0-functionaliteit, zie de AuthnContextClassRef die meegestuurd wordt in elke assertion.