Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Het kan gebeuren dat je wel bevoegd bent binnen jouw organisatie, maar dat je geen toegang hebt tot het dashboard. Controleer dan eerst bij jouw Instellingscontactpersoon of je de juiste rol hebt (SURFconext-verantwoordelijke of SURFconext-beheerder). Je ICP Degene met de rol Instellingscontactpersoon (ICP) binnen jouw instelling kan deze rollen uitdelen via SURFnet Authorisatie Beheer SURFdashboard. Als je daarna nog steeds niet kunt inloggen, stuur dan een e-mail naar support@surfconext.nl.