Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
bordertrue
Column

1. Instellingen die de basisinfrastructuur of Basisvergoeding Inkoop en Digitale Platformen afnemen bij SURF komen in aanmerking om aan te sluiten bij SURFconext. Wellicht is jouw instelling al gekoppeld aan SURFconext. Dan zie je dat op deze lijst met aangesloten instellingen. Als je bovenstaande niet afneemt en dit wilt gaan doen, neem dan contact op met Klantsupport van SURF (klantsupport@surf.nl).

Section
bordertrue
Column
width50%

2. Lees de volgende pagina's:

  • Rolverdeling contactpersonen. Binnen SURFconext onderscheiden we een aantal rollen. Om SURFconext succesvol te gebruiken binnen jouw organisatie, moeten deze verdeeld worden onder medewerkers. Elke rol heeft zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden.
  • Afspraken - contracten - trustframework. Op deze pagina behandelen we hoe SURFnet voor SURFconext omgaat met overeenkomsten van SURFconext-koppelingen.
Column
width50%

2. Richt je Identity Management-systemen zodanig in, dat:

...