Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Definitie van 'Gebruiker' (uit: Bijlage IX SURFconext)

Een natuurlijk persoon die via een Instelling toegang heeft gekregen tot SURFconext. Om toegang te kunnen verkrijgen moet een persoon onder een van de onderstaande categorieën vallen:

1. een aanstelling dan wel een arbeidsovereenkomst bij de Instelling hebben;

2. bij de Instelling ingeschreven staan als student, extraneus, cursist;

3. anderszins in het kader van de taakuitvoering van de Instelling geautoriseerd zijn;

4. behoren tot een groep die in overeenstemming tussen Instelling, Service Provider en SURFnet toegang is verleend tot SURFconext en gelieerd is aan onderwijs en onderzoek in Nederland.

 

Onder categorie 4 worden op dit moment alleen voorinschrijvers toegelaten.  Zie voor meer informatie de pagina Toegang voor voorinschrijvers.