Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note

Voor niet-SURFnet klanten die wel een SURFconext aansluiting hebben (bijvoorbeeld ten behoeve van het aanbod van SURFspot) geldt dat er geen ICP rol bestaat. De SURFconext-verantwoordelijke krijgt toegang tot het SURFconext Dashboard via lidmaatschap tot van het juiste SURFconext Team.

...