Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Details van het consent-scherm

Image Removed

Image AddedHet consent-scherm maakt een aantal belangrijke zaken duidelijk voor de gebruiker, zodat deze zich bewust is van wat er staat te gebeuren en nog de mogelijkheid heeft het inloggen af te breken. Het consent-scherm bevat de volgende onderdelen:

...