Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: avg-link gefixed

...

Sinds 25 mei 2016 is er nieuwe Europese privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze heeft ook consequenties voor het hoger onderwijs en onderzoek. SURF helpt instellingen op dat gebied. Meer informatie vind je op de SURF-website.