Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Op dit moment is het nog nodig om via een mail aan het SURFconext supportteam te vragen wat er in een attribuut manipulatie script gebeurt (er wordt gekeken op welke manier we dat kunnen verbeteren).Als je diensten via SURFconext gebruikt, worden er meestal persoonsgegevens uitgewisseld tussen jouw organisatie en de leverancier ('Service Provider'), om:

...

  • Die kunnen in het SURFconext dashboard ook per dienst zien welke attributen die dienst wil ontvangen
  • Sinds begin 2018 vragen we steeds meer leveranciers (SP's) ook aan te geven waarom ze bepaalde attributen nodig hebben, en die informatie wordt vanaf juni 2018 getoond in het SURFconext dashboard. 
  • Sinds 2017 vragen we leveranciers die willen aansluiten een aantal AVG-gerelateerde vragen te beantwoorden (de informatie is te vinden in/via in het SURFconext dashboard)
  • Naast het per dienst opvragen van welke attributen een dienst wil hebben, kan in het dashboard ook een export worden gemaakt van de geselecteerde diensten, inclusief welke attributen er per dienst worden gevraagd. In de export is ook te zien of er een Attribute Release Policy is gedefinieerd, dus of er is bepaald welke attributen moeten worden vrijgegeven. Als die kolom False aangeeft, wil dat niet zeggen dat alle attributen worden doorgegeven; in de meeste gevallen is dan een 'attribuut manipulatie script' actief wat specifieke bewerkingen uitvoert op attributen, waardoor wat er naar de dienst wordt gestuurd, per persoon of groep van personen anders kan zijn; in het SURFconext dashboard vind je dan een beschrijving van wat het script doet. 


Meer informatie voor eindgebruikers over privacy en SURFconext, zie ook Privacy en persoonsgegevens.

...