Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Op deze pagina vind je technische informatie over hoe je een extra 'Group' koppeling maakt tussen jouw Identity Provider-systeem (bijvoorbeeld Active Directory) en SURFconext. Je zult deze extra koppeling moeten implementeren naast de bestaande koppeling voor individuele gebruikers. Een reden om deze koppeling te maken is b.v. zodat je groepen die je in je lokale systeem al hebt en beheert, ook kunt gebruiken in combinatie met SURFconext Teams, in SURFconext Autorisatieregels en andere applicaties die overweg kunnen met informatie over groepen/groepslidmaatschap. Avans Hogeschool gebruikt deze optie bijvoorbeeld. 

Table of Contents

Inleiding

...