Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Identity Providers die al aangesloten zijn op SURFconext, kunnen eenvoudig gebruik maken van diensten via eduGAIN.

Voordat je met eduGAIN aan de slag gaat, is het belangrijk om de principes achter eduGAIN te kennen. Lees daarom eerst Over eduGAIN (NL).

Hieronder vind je wat je als Identity Provider moet doen om met eduGAIN aan de slag te gaan.

Children Display