Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Warning
titleDeprecated!

This page is deprecated and NOT show to external users of this wiki!

The correct page resides at Attributes and Attribute Release Policy ARP

 

 

Als een gebruiker inlogt op een Service Provider, stuurt SURFconext een zogenaamde SAML-assertion naar de Service Provider. Deze SAML-assertion bevat een aantal uitspraken over de gebruiker die inlogt, waaronder zijn identiteit en mogelijk een aantal andere attributen (zie het attributenoverzicht hierna).

...