Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Op deze pagina vind je technische informatie over hoe je een extra 'Group' koppeling maakt tussen jouw Identity Provider-systeem (bijvoorbeeld Active Directory) en SURFconext. Je zult deze extra koppeling moeten implementeren naast de bestaande koppeling voor individuele gebruikers. Een reden om deze koppeling te maken is b.v. zodat je groepen die je in je lokale systeem al hebt en beheert, ook kunt gebruiken in combinatie met SURFconext Teams, in SURFconext Autorisatieregels en andere applicaties die overweg kunnen met informatie over groepen/groepslidmaatschap.

Table of Contents

Inleiding

...

Service Providers kunnen 2 verschillende typen verzoeken sturen naar jouw group provider via SURFconext:

RequestResultaat
"user/" + UID + "/groups"Geef alle groepen van gebruiker met UID*
"user/" + UID + "/groups/" + GROUP_IDGeef groepsinformatie van groep GROUP_ID als gebruiker met UID lid is van deze groep.

* = Met UID wordt het attribuut urn:mace:dir:attribute-def:uid bedoeld. Deze wordt gebruikt om gebruikers binnen jouw Identity Provider uniek te herkennen. Zie de pagina over attributen voor meer informatie over dit attribuut.

...