Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Kunnen in het SURFconext dashboard ook per dienst zien welke attributen die dienst wil ontvangen
  • Sinds begin 2018 vragen we steeds meer leveranciers (SP's) ook aan te geven waarom ze bepaalde attributen nodig hebben, en die informatie wordt vanaf juni 2018 getoond in het SURFconext dashboard. 
  • Naast het per dienst opvragen van welke attributen een dienst wil hebben, kan in het dashboard ook een export worden gemaakt van de geselecteerde diensten, inclusief welke attributen er per dienst worden gevraagd.
    Image RemovedVanaf medio mei 2018 vermelden we in In de export is ook te zien of er een 'attribuut manipulatie script' actief is, een stuk code die gewenste extra bewerkingen uitvoert voordat ze worden doorgestuurd naar een leverancier. Voor diensten waarvoor een een Attribute Release Policy is gedefinieerd, dus of er is bepaald welke attributen moeten worden vrijgegeven. Als die kolom False aangeeft, wil dat niet zeggen dat alle attributen worden doorgegeven; in de meeste gevallen is dan een 'attribuut manipulatie script' actief is, is in de export niet te zien welke gegevens precies worden vrijgegeven, omdat afhankelijk van dat script, wat specifieke bewerkingen uitvoert op attributen, waardoor wat er naar de dienst wordt gestuurd, per persoon of groep van personen het resultaat anders kan zijn. Op dit moment is het nog nodig om via een een mail aan het SURFconext supportteam te  te vragen wat er in een attribuut manipulatie script gebeurt (er wordt gekeken op welke manier we dat kunnen verbeteren).
    Image Added

Meer privacy via pseudoniemen

...