Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Sinds begin 2018 vragen we steeds meer leveranciers (SP's) ook aan te geven waarom ze bepaalde attributen nodig hebben, en die informatie wordt vanaf juni 2018 getoond in het SURFconext dashboard. 
  • Naast het per dienst opvragen van welke attributen een dienst wil hebben, kan in het dashboard ook een export worden gemaakt met informatie, inclusief welke attributen er per dienst worden gevraagd.
    Image Added
  • Vanaf medio mei 2018 zitten daar ook de attributen per dienst bij, en vermelden we in de export ook of er een 'attribuut manipulatie script' actief is, een stuk code die gewenste extra bewerkingen uitvoert voordat ze worden doorgestuurd naar een leverancier. 
    Image RemovedVoor  Voor diensten waarvoor een 'attribuut manipulatie script' actief is, is in de export niet te zien welke gegevens precies worden vrijgegeven, omdat afhankelijk van dat script, per persoon of groep van personen het resultaat anders kan zijn. Op dit moment is het nog nodig om via een mail aan het SURFconext supportteam te vragen wat er in een attribuut manipulatie script gebeurt (er wordt gekeken op welke manier we dat kunnen verbeteren).

...