Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: nameid verplicht

...

Binnen de SAML-assertion wordt de identiteit van een gebruiker doorgestuurd in de vorm van een NameID-element. Het NameID is gegarandeerd stabiel en onveranderlijk voor een gebruiker (behalve in gevallen van transient identifiers, zie hieronder). Identity Providers moeten een NameID meesturen, maar SURFconext genereert zelf voor elke identiteit een nieuwe NameID. Wij bevelen sterk aan dat Service Providers het NameID gebruiken om gebruikers uniek te identificeren (in plaats van een e-mailadres of andere attributen die kunnen veranderen).

...