Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Op mobiele apparaten ziet de WAYF-pagina er iets anders bijna hetzelfde uit. Onderaan de pagina kan je de knoppen vinden om van taal te wisselen.

...