Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Als je ervoor kiest de gebruikersgegevens (attributen) niet vrij te geven, kun je de dienst doorgaans niet via je instelling en SURFconext gebruiken. Aangezien veel diensten via de instelling worden aangeschaft, is het lastig om de dienst op een andere manier te gebruiken. In sommige gevallen biedt de dienst andere inlogmogelijkheden dan via SURFconext, bijvoorbeeld middels een aparte gebruikersnaam en wachtwoord of inloggen via een Social Media account. Deze alternatieven bieden vaak niet dezelfde toegangsrechten als inloggen via je instelling en zijn bovendien minder privacy-vriendelijk.