Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Warning

Onegini is na 1 juli 2020 niet langer beschikbaar. Gebruik in plaats van Onegini eduID. Een uitleg over eduID vind je hier.

Met Onegini kunnen gebruikers die diensten via SURFconext willen gebruiken maar niet verbonden zijn aan een instelling die is aangesloten op SURFconext, toch via SURFconext inloggen.

...