Belangrijk / Important: Read only!
Deze informatie is verhuisd naar de SURF Servicedesk knowledgebase - SURFconext

This information has been moved to the SURF Servicedesk knowledgebase - SURFconext

This information will only be available in the new location after 01-10-2023


Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Na inloggen krijg je het onderstaande scherm te zien, waarop je informatie over het team kunt vinden (zoals de omschrijving van het team en wie de beheerders van het team zijn).


Image RemovedImage Added


Druk op 'Accepteer uitnodigingUitstekend, toon me het team' om om lid te worden van het team. Vergeet niet het vakje aan te vinken om toestemming te verlenen.

2. Lid worden door zelf een toetredingsverzoek te sturen

...

Je kunt in SURFconext Teams andere teams (die publiek zijn) vinden via de zoekfunctie. Je kunt vervolgens een toetredingsverzoek sturen door op de knop 'Word Lid' te klikken.

Image RemovedImage Added

Een toetredingsverzoek ziet er als volgt uit:

Image Added

Een beheerder van het team moet je verzoek om lid te worden nog wel goedkeuren.

...

Ga daarvoor naar de Publieke Link die je hebt gekregen en log direct in met je instellingsaccount of eduID. Je ziet vervolgens de onderstaande pagina.

Image RemovedImage Added

Klik op 'AccepterenUitstekend, toon me het team' om direct lid te worden van het team.

...

Om een team aan te maken, klik op 'Nieuw +team'.

Image RemovedImage Added

Zorg ervoor dat het aan te maken team uniek is binnen SURFconext. Je krijgt de keuze om het team 'publiek' te maken. Dit betekent dat het team vindbaar is voor andere gebruikers die ingelogd zijn bij SURFconext Teams en dat zij een toetredingsverzoek kunnen insturen. Ook de naam en omschrijving van het Team, en de namen en e-mailadressen van de beheerders zijn dan zichtbaar, zodat de gebruiker die het toetredingsverzoek wil insturen ziet dat hij/zij het juiste Team heeft gevonden en/of dat de gebruiker voorafgaand aan het toetredingsverzoek de beheerders een e-mail kan sturen.

Zorg daarnaast voor minimaal een 2e beheerder. Dan voorkom je dat het team onbruikbaar wordt wanneer één van de beheerders het Team verlaat.

Image RemovedImage RemovedImage AddedImage Added

Het uitnodigen/toevoegen van nieuwe leden kan op verschillende manieren.

...

Allereerst kun je nieuwe leden uitnodigen via mail.

Image RemovedImage Added

Teamleden kunnen individueel of door middel van een mail lijst in .csv formaat worden uitgenodigd. Een dergelijke lijst kan bijvoorbeeld worden gemaakt in Notepad.

...

Nadat het bericht is gestuurd heeft de ontvanger 14 dagen de tijd om de uitnodiging te accepteren. Dit kan via de link in de email. Als de uitnodiging niet binnen 14 dagen wordt geaccepteerd raakt deze ongeldig. De beheerder kan de uitnodiging opnieuw verzenden door te gaan naar het betreffende team en te klikken op 'verstuur opnieuw'.Image Removedhet email icoontje.

Een uitnodiging kan ook ingetrokken worden, door op het prullenbak icoontje te klikken.

Image Added


Nieuwe teamleden kunnen ook worden toegevoegd via een 'publieke link'. Als beheerder van een team kun je deze optie handmatig activeren. Iedereen die in het bezit is van deze publieke link kan vervolgens direct lid worden van het team.

Image RemovedImage Added

Als een gebruiker vervolgens naar de publieke link toegaat en inlogt via SURFconext, dan kan hij direct lid worden door op 'AccepteerUitsteken, toon me het team' te klikken.

Image RemovedImage Added

Teamleden verwijderen

...