Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Als je steeds wordt doorverwezen naar SURFconext als je (wetenschappelijke) artikelen publicaties zoekt, kan het zijn dat je een browserextensie hebt geinstalleerd geïnstalleerd die dit doet, zoals Lean Library. Deze is zichtbaar in de URL-balk van je browser en kun je -als je dit gedrag niet meer wilt- gewoonlijk de-installeren via rechtsklik op het pictogram en in het menu "verwijderen" kiezen. Zie ook: How to remove Lean Library extension.