Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: eptid kan niet transient zijn

...

Dit attribuut kent twee varianten:

eduPersonTargetedID (transient)

Bij de transient variant is de waarde van dit attribuut bij iedere login verschillend, zodat de dienst jou niet kan herkennen als dezelfde gebruiker als je een volgende keer terugkeert bij de dienst. Deze variant wordt gebruikt door diensten waarbij het niet belangrijk is om gebruikers te kunnen herkennen bij terugkomst.

eduPersonTargetedID (persistent)

Bij de persistent variant is de waarde van dit attribuut bij iedere login hetzelfde, zodat de dienst jou wel kan herkennen als dezelfde gebruiker als je een volgende keer terugkeert bij de dienst. Echter, de waarde verschilt onderling tussen diensten, waardoor diensten onderling niet kunnen zien dat het om dezelfde geberuiker gaat.