Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Het informeert jou over welke persoonlijke informatie (attributen genoemd) wordt doorgestuurd van jouw instelling naar de dienst.
  2. Het geeft jou de keuze of je deze informatie wel of niet wil doorgeven aan de dienst. Let wel, als je ervoor kiest de attributen niet vrij te geven, kun je deze dienst niet via SURFconext gebruiken.

Table of Contents


Image RemovedImage Added

Wanneer zie je het consentscherm?

...

De systemen en databases van de verschillende dienst zijn niet toegankelijk voor SURFconext of je instelling; het is daardoor niet mogelijk om via SURFconext deze toestemming in te trekken. Als je voor een dienst de toestemming die je reeds hebt gegeven weer wilt intrekken, neem dan rechtstreeks contact op met de dienst. Op de SURFconext Profiel pagina kun je zien welke diensten je allemaal hebt gebruikt via SURFconext.

Zie ook

Zie ook User consent.