Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: op verzoek van Arnout verwijzing weer verwijderd ...

...

De systemen en databases van de verschillende dienst zijn niet toegankelijk voor SURFconext of je instelling; het is daardoor niet mogelijk om via SURFconext deze toestemming in te trekken. Als je voor een dienst de toestemming die je reeds hebt gegeven weer wilt intrekken, neem dan rechtstreeks contact op met de dienst. Op de SURFconext Profiel pagina kun je zien welke diensten je allemaal hebt gebruikt via SURFconext.

Zie ook

Zie ook User consent.