Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Het informeert jou over welke persoonlijke informatie (attributen genoemd) wordt doorgestuurd van jouw instelling naar de dienst.
  2. Het geeft jou de keuze of je deze informatie wel of niet wil doorgeven aan de dienst. Let wel, als je ervoor kiest de attributen niet vrij te geven, kun je deze dienst niet via SURFconext gebruiken.

Table of Contents


Image RemovedImage Added

Wanneer zie je het consentscherm?

...