Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Voorbeeld
BeschrijvingDeze foutmelding krijg je als SURFconext andere informatie ontvangt van je instelling dan wordt verwacht. Hoogstwaarschijnlijk hebben ze een certificaat vervangen en zijn wij hiervan niet op de hoogte gesteld, waardoor je nergens kan inloggen.
OplossingNeem contact op met SURFconext via help@surfconext.nl en stuur een schermafbeelding van de foutmelding (vergelijkbaar met bovenstaand voorbeeld) mee. Let op: Zorg dat het Uniek Request ID duidelijk leesbaar is met in het onderwerp 'invalid signature on identity provider respons' zodat wij jouw instelling zo snel mogelijk kunnen contacteren.