Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Deze foutmelding krijg je als SURFconext andere informatie verwacht je instelling dan wordt ontvangen. Stuur de IT-helpdesk van je instelling een bericht met een screenshot van je foutmelding.

 

 

Image Added

 

Image Added