Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Voorbeeld
BeschrijvingDeze foutmelding krijg je als SURFconext andere informatie ontvangt van je instelling dan wordt verwacht.
OplossingNeem contact op met SURFconext via help@surfconext.nl en stuur een schermafbeelding van de foutmelding (vergelijkbaar met bovenstaand voorbeeld) mee. Let op: Zorg dat het Uniek Request ID duidelijk leesbaar is.