Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Albeda Next programmeert extra curriculaire activiteiten voor studenten. Het is een plek voor netwerken en het bekwaam worden in de 21st century skills.
Het doel van de pilot is om studenten die zich inzetten voor Albeda Next te belonen door middel van een aantal verschillende edubadges. Daarnaast hopen we hiermee een grotere groep studenten te motiveren om zich in te zetten voor dit soort extra curriculaire activiteiten.

We willen Albeda wil edubadges beschikbaar maken voor studenten gebaseerd op één (of meer) van de 21st century skills zoals die in het landelijke project KOMPAS21 uitgewerkt zijn. Iedere skill is uitgewerkt in een rubric en bestaat uit 3-5 elementen op drie niveaus: beginner, gevorderd, expert.

...