Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Blockchain technologie is vooral bekend vanwege de financiële transacties (Bitcoin), maar tegenwoordig wordt er onder meer gekeken naar toepassingen in het onderwijs waar je via leeractiviteiten zogenaamde ‘Edublocks’ badges kunt verdienen. Je kunt deze min of meer vergelijken met badges die je krijgt op basis van diverse leeractiviteiten. Alleen worden deze educatieve blocks -die tal van informatie over het leren bevatten- dan in een gedistribueerde database opgeslagen.

Educhain: endorsements van open badges met blockchaintechnologie

badges meerwaarde geven door hier een 'endorsement' op te geven.Endorsements zijn waardeoordelen van badges of badgeclasses van anderen en vormen een belangrijk onderdeel van een openbadge-ecosysteem. In de openbadge specificatie 2.0 kunnen sinds kort endorsements uitgegeven worden. Dit gebeurt echter nog weinig omdat er nog maar weinig toepassingen van zijn. Mogelijkerwijs heeft het gebruik van blockchain technologie bij het geven van endorsements een meerwaarde doordat blockchain technologie zorgt voor meer transparantie en omdat een endorsement dan beter valideerbaar te maken is.

Educhain: endorsements van open badges met blockchaintechnologie

SURFnet is een onderzoek en experiment gestart om samen met Coinversable (een start-up in blockchain-implementaties) te onderzoeken of blockchaintechnologie endorsements transparanter en beter valideerbaar kan maken. Het experiment is onderdeel van de Open Badge Pilot. Meer over de opzet van dit experiment en de architectuur is te vinden op deze pagina.

...