Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Met het experiment kunnen doelgroepen van een instelling experimenteren met Learning Analytics. Vragen die leven binnen een instelling kunnen daarmee beantwoord worden.

  1. Is LA learning analytics echt complex?
  2. Past LA Past learning analytics in mijn onderwijs infrastructuur?
  3. Hoe verzamel je data
  4. Hoe visualiseer je de data?
  5. Hoe regel je toestemming van studenten?
  6. Zijn dit de juiste gegevens om voorspellingen te doen en om te interveniëren?

...