Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Het experiment is gericht op "Capture" en "Report", oftewel het verzamelen van de data en daarover rapporteren. SURFnet beoogt met dit experiment inzicht te geven in studentactiviteiten. Er wordt gemeten welke online activiteiten studenten daadwerkelijk uitvoeren. We richten ons in het experiment niet op voorspellingen doen met data en het interveniëren in het onderwijs. Wij meten en tonen de data. De deelnemende onderwijsinstellingen aan het experiment bepalen zelf aan de hand van de getoonde data of dit al dan niet geïntervenieerd moet worden in het onderwijs.

 

Lees verder voor de details:

Info

Page Tree
root@self
startDepth3

...