Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • De gebruikte componenten zijn onafhankelijk van leveranciers, zijn vervangbaar en maken gebruik van open standaarden.
  • De architectuur staat los van welke bronproducten er worden gebruikt bij de instellingen en past binnen een persoonlijke en flexibele leeromgeving.

Het proces: data verzamelen (Capture)

De input-laag zorgt ervoor dat data verzameld wordt in de LRS. Activiteiten van studenten komen uit verschillende bronnen, die via de door SURFnet ontwikkelde LRS-client op een uniforme wijze in de LRS terecht komen.

...

  • Gebruik van een LRS-client is veiliger, omdat de echte LRS-credentials niet beschikbaar hoeven te zijn bij de bron.
  • Eindgebruikers (die data uit bronnen verzamelen) hebben geen kennis nodig van xAPI, maar hen wordt een eenvoudige javascript configuratie gepresenteerd.
  • De LRS-client biedt gecontroleerde toegang tot resources en recepten, die hier gedefinieerd worden.

Het proces: data rapporteren (report)

Het data verzamelen resulteert in een grote bak met activiteiten van studenten in de LRS. In de learning analytics processor worden statements van een student geaggregeerd in een dataset die vervolgens als input dient voor een visualisatie van de data. Voor verschillende visualisaties worden verschillende datasets klaargezet.

...