Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Gegevens
Metadata list
|| Id | 5 ||
|| Naam (nl) | _Educatief_ ||
|| Naam (en) | *Educational* ||
|| V / A / O / X / B | {color:green}*V*{color} ||
|| Cardinaliteit | n (100) ||
|| Datatype | {color:silver}container{color} ||
|| Volgorde | ongeordend ||
Definitie

In de categorie Educatief staan de onderwijstechnische en pedagogisch-didactische kenmerken van het leerobject.

Metadata report
Page,V / A / O / X / B,Cardinaliteit,Datatype,SPM,Coderingsstandaard,Volgorde
Page,V / A / O / X / B,Cardinaliteit,Datatype,SPM,Coderingsstandaard,Volgorde
label/lom/educational

Voorbeelden
Code Block
xml
xml
titleIEEE-LOMv1.0
(...)
<educational>
 <interactivityType>(...)</interactivityType>
 <learningResourceType>(...)</learningResourceType>
 <interactivityLevel>(...)</interactivityLevel>
 <semanticDensity>(...)</semanticDensity>
 <intendedEndUserRole>(...)</intendedEndUserRole>
 <context>(...)</context>
 <typicalAgeRange>(...)</typicalAgeRange>
 <difficulty>(...)</difficulty>
 <typicalLearningTime>(...)</typicalLearningTime>
 <description>(...)</description>
 <language>(...)</language>
</educational>
(...)
Code Block
xml
xml
titleIMS-MDv1.2.4
(...)
 <educational>
  <interactivitytype>(..)</interactivitytype>
  <learningresourcetype>(..)</learningresourcetype>
  <interactivitylevel>(..)</interactivitylevel>
  <semanticdensity>(..)</semanticdensity>
  <intendedenduserrole>(..)</intendedenduserrole>
  <context>(..)</context>
  <typicalagerange>(..)</typicalagerange>
  <difficulty>(..)</difficulty>
  <typicallearningtime>(..)</typicallearningtime>
  <description>(..)</description>
  <language>(..)</language>
 </educational>
(...)
Info
titleVerschillen met LORElom
 • Wijziging V|A|O|X|B: <context> (veld 5.6 context) heeft een business rule in plaats van aanbevolen (verplicht indien <aggregationlevel> (veld 1.8 aggregatieniveau) de waarde "3" of "4" heeft; optioneel indien <aggregationlevel> (veld 1.8 aggregatieniveau) de waarde "1" of "2" heeft.
 • Wijziging V|A|O|X|B: <intendedenduserrole> (veld 5.5 beoogde eindgebruiker) verplicht in plaats van optioneel. Default waarde is "learner". Dat betekent dat indien de waarde niet is ingevuld systemen het MOETEN interpreteren alsof er "learner" zou hebben gestaan.
 • Wijziging V|A|O|X|B: <typicalagerange> (veld 5.7 beoogde leeftijdsgroep) verplicht in plaats van optioneel.
Info
titleVerschillen met CZPv1.3