Child pages
  • 1.2 Title

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Gegevens
{}
Wiki Markup
Metadata list
|| Id | 1.2 ||
|| Naam (nl) | _Titel_ ||
|| Naam (en) | *Title* ||
|| V / A / O / X / B | {color:green}{*}V{*}{color} ||
|| Cardinaliteit | 1 ||
|| Datatype | [langstring] ||
|| SPM | 1000 ||
|| Coderingsstandaard | ||
|| Volgorde | ongespecificeerd ||
{metadata-list}
Definitie

Naam van de educatieve content.

...

Indien er alternatieve titels, zoals ondertitels, aanwezig zijn kunnen deze eveneens in dit veld worden opgenomen. Alternatieve titels moeten bij voorkeur gescheiden worden met de delimiter "spatie:spatie".
Voor titels in een andere taal moet je het taal-attribuut gebruiken (xml:lang voor de IMS-MDv1.2.4 binding en language voor de IEEE-LOMv1.0 binding).

Voorbeelden
Code Block
xml
xml
titleIEEE-LOMv1.0 bindingxml
(...)
 <title>
   <string language="nl">De titel van een leerobject : over hoe je titels en ondertitels vastlegt</string>
   <string language="en">The title of a learning object : about how to describe titels and subtitles</string>
 </title>
(...)
Code Block
xml
xml
titleIMS-MDv1.2.4 bindingxml
(...)
 <title>
    <langstring xml:lang="nl">De titel van een leerobject : over hoe je titels en ondertitels vastlegt</langstring>
    <langstring xml:lang="en">The title of a learning object : about how to describe titels and subtitels</langstring>
 </title>
(...)

...