Child pages
  • 1.3 Language

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Gegevens
{}
Wiki Markup
Metadata list
|| Id | 1.3 ||
|| Naam (nl) | _Taal_ ||
|| Naam (en) | *Language* ||
|| V / A / O / X / B | {color:green}*V*{color} ||
|| Cardinaliteit | n (10) ||
|| Datatype | [string] ||
|| SPM | 100 ||
|| Coderingsstandaard | [ISO 639-1|ISO 639-1] + {{"x-none"}} ||
|| Volgorde | ongeordend ||
{metadata-list}
Definitie

De primaire natuurlijke taal die in de educatieve content wordt gebruikt om met de gebruiker te communiceren.

...

Een leerobject zowel in het Nederlands als in het Engels:

Code Block
xml
xml
titleIEEE-LOMv1.0 bindingxml
(...)
 <language>nl</language>
 <language>en</language>
(...)
Code Block
xml
xml
titleIMS-MDv1.2.4 bindingxml
(...)
 <language>nl</language>
 <language>en</language>
(...)

...