Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Gegevens
Metadata list

||Id         | 9 |
||Naam (nl)     | _Classificatie_ |
||Naam (en)     | *Classification* |
|| V / A / O / X / B | {color:orange}*B*{color} ||
||Cardinaliteit   | n (40) |
||Datatype      | {color:silver}container{color} |
|| Volgorde | ongeordend ||

...

Deze categorie bevat termen uit voorgedefinieerde classificaties waarmee het leerobject vanuit een bepaald perspectief kan worden beschreven. Er MOGEN meer dan één classificatie in de metadata worden opgenomen. Business rules bepalen welke classificatie gebruikt MOETEN worden.
De lijst met bij EduStandaard geregistreerde classificaties is te vinden op http://vocabulairebank.edustandaard.nl onder browse.

Metadata report
Page,V / A / O / X / B,Cardinaliteit,Datatype,SPM,Coderingsstandaard,Volgorde
Page,V / A / O / X / B,Cardinaliteit,Datatype,SPM,Coderingsstandaard,Volgorde
label/lom/classification

Classificatie Business Rules

...

Dit is een overzicht van alle Business Rules die op dit moment van kracht zijn op alle verplicht, aanbevolen of optioneel te gebruiken classificaties.

Metadata report
Conditional Fields,Rule,Page
Conditional Fields,Rule,Page

...

...

labelbr/9+businessrule
sortConditional Fields

Opmerkingen
Note

In de praktijk is in sommige gevallen gebleken dat de laagste toegestane bovengrens voor de cardinaliteit van 40 (SPM) hier best wel weinig is. Implementaties ZOUDEN dan ook voor dit veld de bovengrens zo hoog mogelijk moeten stellen.

...