Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

In deze categorie worden de relaties gedefinieerd tussen dit leerobject en andere leerobjecten, voor zover die er zijn. Om meerdere relaties te kunnen definiëren, kunnen er meerdere instanties van de relatie categorie zijn. Als er meer dan één doelleerobject is, moet ieder doel een nieuwe relatie-instantie hebben.

Metadata report
Page,V / A / O / X / B,Cardinaliteit,Datatype,SPM,Coderingsstandaard,Volgorde
Page,V / A / O / X / B,Cardinaliteit,Datatype,SPM,Coderingsstandaard,Volgorde
label/lom/relation

Opmerkingen
 • De IMS MDv1.2.4 binding bevat tevens een element lom.relation.resource.identifier. Deze MOET NIET gebruikt worden.
 • Voor het IEEE element identifier moet in de IMS MDv1.2.4 binding het element <catalogentry> (veld 7.2.1 Identifier) worden gebruikt.
 • Verder wijkt de IMS binding af van IEEE LOM ten aanzien van de cardinaliteit ven het element description. Deze mag in IEEE LOM vaker voorkomen en in IMS MD binding maar één keer. Advies is daarom ook dat je er rekening mee houdt dat in sommige bindings maar één instantie van het element description mag voorkomen. Vandaar dat de SPM van descrpition op 1 is gezet.

...

Code Block
xml
xml
titleIEEE-LOMv1.0
(...)
 <relation>
  <kind>
    <source>LOMv1.0</source>
    <value>(...)</value>
  </kind>
  <resource>
    <description>
     <string language="en">(...)</string>
     <string language="nl">(...)</string>
    </description>
    <identifier>
     <catalog>uri</catalog>
     <entry>(...)</entry>
    </catalogentry>identifier>
  </identifier>resource>
 < </relation>
(...)
Code Block
xml
xml
titleIMS-MDv1.2.4
(...)
 <relation>
  <kind>
    <source>
     <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
    </source>
    <value>
     <langstring xml:lang="x-none">(...)</langstring>
    </value>
  </kind>
  <resource>
    <description>
     <langstring xml:lang="en">(...)</langstring>
     <langstring xml:lang="nl">(...)</langstring>
    </description>
    <catalogentry>
     <catalog>URI</catalog>
     <entry>
       <langstring xml:lang="x-none">(...)</langstring>
     </entry>
    </catalogentry>
  </resource>
 </relation>
(...)

...