Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

In de categorie Levenscyclus worden de kenmerken gegroepeerd die samenhangen met de geschiedenis en de huidige toestand van dit leerobject en van die welke dit leerobject gedurende zijn ontstaansgeschiedenis hebben beïnvloed.

Metadata report
Page,V / A / O / X / B,Cardinaliteit,Datatype,SPM,Coderingsstandaard,Volgorde
Page,V / A / O / X / B,Cardinaliteit,Datatype,SPM,Coderingsstandaard,Volgorde
label/lom/lifecycle

Opmerkingen
Note
titleHoofdlettergebruik in elementnaam

Let op het verschil in casing van de elementnaam tussen de twee bindings: IEEE-LOM v1.0 gebruikt hier camelCase en IMS-MD v1.2.4 lowercase.

...

Code Block
xml
xml
titleIEEE-LOMv1.0

(..)
 <lifeCycle>
   <version>(..)</version>
   <status>(..)</status>
   <contribute>(..)</contribute>
 </lifeCycle>
(..)
Code Block
xml
xml
titleIMS-MDv1.2.4

(..)
 <lifecycle>
   <version>(..)</version>
   <status>(..)</status>
   <contribute>(..)</contribute>
 </lifecycle>
(..)

...