Child pages
  • 1.6 Coverage

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

...

Een leerobject kan als onderwerp hebben de landbouw in de 16de eeuw in Frankrijk. In zo'n geval kan het onderwerp omschreven worden met: 1.5:Algemeen. Sleutelwoord = ("nl", "landbouw") met in 1.6:Algemeen Dekking = ("nl", "Frankrijk in de 16de eeuw")

Code Block
xml
xml
titleIEEE-LOMv1.0 bindingxml
(...)
 <coverage>
    <string language="nl">Frankrijk in de 16de eeuw</string>
 </coverage>
(...)
Code Block
xml
xml
titleIMS-MDv1.2.4 bindingxml
(...)
 <coverage>
    <langstring xml:lang="nl">Frankrijk in de 16de eeuw</langstring>
 </coverage>
(...)