Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Info

Huidige versie: 1.0.1, 9 juni 2011 (pdf versie) Status: final (zie http://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/nl-lom/)
De pdf versie bevat dezelfde informatie als de wiki.
Wees zuinig op ons milieu, print alleen indien echt noodzakelijk.

Welkom op de NL LOM wiki

Deze wiki was onderdeel van het project Harmonisatie Content-zoeprofiel - LORElom. In dit project van Stichting Kennisnet en SURF werden de afspraken Content-zoekprofiel en LORElom geharmoniseerd tot één overkoepelende metadata afspraak voor het Nederlands onderwijs op basis van IEEE-LOM.

Over deze wiki

Deze wiki bevat de laatste versie inclusief laatste wijzigingsvoorstellen van de afspraak NL LOM. De afspraak is opgebouwd vanuit een aantal onderliggende Principes en specificaties van de verschillende IEEE-LOM Velden. Het bovengenoemde PDF bestand bevat de laatste officieel door EduStandaard bekrachtigde versie.

 

Eerdere PDF versies

Er is een PDF versie gemaakt met een moment opname van 6 juli 2010, 17:15: download
Er is een PDF versie gemaakt met een moment opname van 2 juni 2010, 17:15: download
Er is een PDF versie gemaakt met een moment opname van 21 mei 2010, 12:15: download

 

Section
Column
width45%
Recently Updated
Column
width5%
 
Column
width30%
Navigate space
Page Tree Search
Page Tree
Column
width20%

Teamsite op SURFgroepen.