Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

...

Note
titleHoofdlettergebruik in elementnaam

Let op het verschil in casing van de elementnaam tussen de twee bindings: IEEE-LOM v1.0 gebruikt hier camelCase en IMS-MD v1.2.4 lowercase.

Voorbeelden
Code Block
xml
xml
titleIEEE-LOMv1.0 bindingxml
(...)
 <semanticDensity>
  <source>LOMv1.0</source>
  <value>very low</value>
 </semanticDensity>
(...)
Code Block
xml
xml
titleIMS-MDv1.2.4 bindingxml
(...)
 <semanticdensity>
  <source>
    <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
  </source>
  <value>
    <langstring xml:lang="x-none">very low</langstring>
  </value>
 </semanticdensity>
(...)