Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Verschil LORElom weggehaald

...

Code Block
xml
xml
titleIMS-MDv1.2.4 binding
(...)
 <typicalagerange>
    <langstring xml:lang="x-none">8-13</langstring>
 </typicalagerange>
(...)
Info
titleVerschillen met LORElom

Wijziging V|O|A|X|B: Veld is verplicht in plaats van optioneel. Voor HBO en WO zal veelal 17+ of 18+ zullen worden ingevuld.

Info
titleVerschillen met CZPv1.3

Aanvullende beschrijving: duidelijker dat onder- en bovengrens in een bereik worden meergerekend.