Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

...

Metadata report
Page,V / A / O / X / B,Cardinaliteit,Datatype,SPM,Coderingsstandaard,Volgorde
label/lom/classification/TaxonPath
Page,V / A / O / X / B,Cardinaliteit,Datatype,SPM,Coderingsstandaard,Volgorde
label/lom/classification/TaxonPath
Opmerkingen

Door dit container-element vaker voor te laten komen is het mogelijk om meer dan één vertakking van een hiërarchische taxonomie in de metadata op te nemen.

...

Note
titleHoofdlettergebruik in elementnaam

Let op het verschil in casing van de elementnaam tussen de twee bindings: IEEE-LOM v1.0 gebruikt hier camelCase en IMS-MD v1.2.4 lowercase.

Voorbeelden
Code Block
xml
xml
titleIEEE-LOMv1.0 bindingxml
(...)
 <taxonPath>
  <source>
    <string language="x-none">
http://vocabulairebank.edustandaard.nl/linkeddata/EduStandaard/vdex_classification_kerndoelen_po_04-2006.xml.vdex
    </string>
  </source>
  <taxon>
    <id>9</id>
    <entry>
     <string language="x-none">
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen,
gedichten en informatieve teksten.
     </string>
    </entry>
  </taxon>
 </taxonPath>
(...)
Code Block
xml
xml
titleIMS-MDv1.2.4 bindingxml
(...)
 <taxonpath>
  <source>
    <langstring xml:lang="x-none">
http://vocabulairebank.edustandaard.nl/linkeddata/EduStandaard/vdex_classification_kerndoelen_po_04-2006.xml.vdex
    </langstring>
  </source>
  <taxon>
    <id>9</id>
    <entry>
     <langstring xml:lang="x-none">
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.
     </langstring>
    </entry>
  </taxon>
 </taxonpath>
(...)